Bestyrelsen
Som alle andre foreninger og skoler har Hammel Billedskole også en bestyrelse, som har til opgave at diskutere og beslutte billedskolens fremtid, økonomi, undervisningsforløb og resultater. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og et antal menige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes via email.
Heidi Bording
heidibording@live.dk
Formand
Yvonne Stidsen
niksti@post.tele.dk
John Olesen, kasserer
jonnemand@gmail.com
Kasserer
Bodil M. Ranning
ranning@elvis.dk
Pernille Hee Sørensen
pernille.hee@gmail.com
Henrik Storgaard
henrik.holk@hotmail.dk
H.P. Illum
hpillum@gmail.com
Hjemmeside
(uden for bestyrelsen)